KomDoeGa

 
 

Interim-managent is een tijdelijke invulling van een plots weggevallen of inhoudelijk noodzakelijke positie, ook met een strategische opdracht om in die tijd te vervolmaken.


Project-management is een omschreven taakopdracht om iets te ontwikkelen en/of te maken binnen een vooraf afgesproken termijn en budget.


Transformatie-Management is een integraal proces met een inhoudelijk programma meestal voor alle functionele onderdelen en operationele lagen van de organisatie.

Het draaipunt bij Transformatie ligt bij (nieuwe) mensen met nieuwe werkwijzen en gedrag en daarbij passende processen en systemen.

 

Interim-management

Project-management

Transformatie-management
Postbus 52

1723 ZH NOORD-SCHARWOUDE
+31 226 341707

+31 622 567966
komdoega@komdoega.nl

komdoega@me.com

Betrouwbaar Veelzijdig Interval